jsramverk.se

Välkommen till jsramverk

Kursen uppdateras

Kursen håller på att göras om inför kurstillfället HT2021. Kursmaterial för 2020 finns på https://2020.jsramverk.se/

Detta är kursen DV1612 JavaScript-baserade webbramverk. Vi ska i denna kurs använda oss av JavaScript ramverk både på frontend och backend för att skapa användarvänliga webbplatser.

Kursen ges till webbprogrammeringsstudenter vid Blekinge Tekniska Högskola. Och är en av Sveriges enda högskolekurser i JavaScript ramverk. Källkoden till denna webbplats finns på GitHub emilfolino/jsramverk.se

I kursen bygger vi en egen "real-time collaborative document editor". Nedan finns inlämningsuppgifterna tillsammans med material om de tekniker och verktyg som används i kursen.

Vi utvärderar frontend ramverk och skapar ett första utkast till frontenden för vår editor i det JavaScript ramverk du valde.

Gå till uppgiften

Vi kopplar en backend med mongodb som databas till frontenden. Dessutom driftsätter vi frontend och backend i Azures moln.

Gå till uppgiften

Vi skapar en testmiljö för våra repon, samt ett flöde för Continouos Integration.

Gå till uppgiften

Vi tittar på hur vi kan använda websockets för realtids-editering i vår editor.

Gå till uppgiften

Vi kopplar på autentisering i frontend och backend.

Gå till uppgiften

Vi tittar på hur vi kan använda GraphQL som ett lager framför vårt REST-API.

Gå till uppgiften

Du använder dina kunskaper från tidigare i kursen och införskaffar ny kunskap genom att bygga vidare på din editor med upp till 6 nya features.

Gå till projektet

Generell information

Exempelprogram

Exempelprogrammen som används i kursen finns i GitHub-repot emilfolino/jsramverk.

Lärgemenskap

För att vi ska kunna diskutera och ställa frågor finns i år: Discord (invite-länk finns på Canvas).

Litteratur

Kursen är inte hårt kopplat till specifik kurslitteratur. Rekommenderad läsning i denna och alla andra JavaScript kurser är bokserien You Don't Know JS av Kyle Simpson.

Kursplan

Kursplanen hittas genom att söka på DV1612 via BTH's webbplats.

Schema

Kursens schema beskriver de aktiviteter vi har i kursen. Föreläsningarna på tisdagarna kommer användas för genomgång av tekniker och diskussioner av för- och nackdelar. Förhoppningen är att campus-studenterna kan ha föreläsningar på campus, men vi följer rådande covid-restriktioner.

Ladok och betygsättning

Enligt kursplanen finns det 3 Ladok-moment. Dessa är kopplade till inlämningsuppgifterna enligt nedan.

Kursens momentLadok moment enligt kursplanBetygPoäng
Frontend & BackendInlämning 1 á 2.5hpG-U20
Sockets & AuthInlämning 2 á 2.5hpG-U20
Test, GraphQL & ProjektetInlämning 3 á 2.5hpA-F20-60

Slutgiltigt betyg

PoängBetyg
100A
90B
80C
70D
60E

Kursvärdering

Kursvärdering är ett viktigt verktyg för återkoppling och utvärdering av kurser både för Blekinge Tekniska Högskola men främst för kursorganisationen och kursansvarige. I slutet av kursen skickas kursvärderingen ut via Canvas och mail. Jag är som kursansvarig oerhört tacksam om du vill ta 3-5 minuter att svara på kursvärderingen.