jsramverk.se

Välkommen till jsramverk

Detta är kursen DV1677 JavaScript-baserade webbramverk. Vi ska i denna kurs använda oss av JavaScript ramverk både på frontend och backend för att vidareutveckla en befintlig applikation.

Kursen ges till webbprogrammeringsstudenter vid Blekinge Tekniska Högskola. Och är en av Sveriges enda högskolekurser i JavaScript ramverk. Källkoden till denna webbplats finns på GitHub emilfolino/jsramverk.se

I kursen bygger vi vidare på en "real-time collaborative text-editor"-applikation tillsammans två och två. Vi tar en titt på hur detta samarbetet kan bli optimalt och vilka tekniker och verktyg som finns för att samarbeta om vidareutveckling av kod.

Vi utvärderar frontend ramverk och skapar en specifikation för den vidareutveckling vi ämnar utföra.

Vecka 1 & 2: Specifikation

Vi byter ut vår SQL databas mot en dokumentorienterad databas i backend. Vi skapar en fristående frontend och gör om backend till ett JSON-api. Slutligen driftsätter vi våra applikationer i molnet.

Vecka 3-5: Refaktorering

Kursen avslutas med att vi vidareutvecklar applikation till att innehålla nya features och nya tekniker. Applikationen färdigställs och vi säkertsäller funktionalitet genom ytterligare testning.

Vecka 5-9: Vidareutveckling

Generell information

Par

Inlämningsuppgifterna genomförs tillsammans i par. Vi kommer under kursens gång belysa effektiva arbetssätt för att jobba tillsammans i par. För varje inlämningsuppgift finns även en individuell redovisningstext, som ska skrivas. Denna skrivs individuellt och lämnas in i Canvas.

Exempelprogram

Exempelprogrammen som kan användas för inspiration i kursen finns i GitHub-repon emilfolino/jsramverk och emilfolino/auth_mongo.

Lärgemenskap

För att vi ska kunna diskutera och ställa frågor finns en kanal i Discord (invite-länk finns på Canvas).

Litteratur

Kursen är inte hårt kopplat till specifik kurslitteratur. Rekommenderad läsning i denna och alla andra JavaScript kurser är bokserien You Don't Know JS av Kyle Simpson.

Kursplan

Kursplanen hittas genom att söka på DV1677 via BTH's webbplats.

Schema

Kursens schema beskriver de aktiviteter vi har i kursen. Föreläsningarna på tisdagarna kommer användas för genomgång av tekniker och diskussioner av för- och nackdelar.

Ladok och betygsättning

Enligt kursplanen finns det 3 Ladok-moment. Dessa är kopplade till inlämningsuppgifterna enligt nedan.

Kursens momentLadok moment enligt kursplanBetygPoäng
SpecifikationInlämningsuppgift 1 á 1hpG-U15
RefaktoreringInlämningsuppgift 2 á 2hpG-U25
VidareutvecklingProjektuppgift á 4,5hpA-F20-60

Slutgiltigt betyg

PoängBetyg
100A
90B
80C
70D
60E

Kursvärdering

Kursvärdering är ett viktigt verktyg för återkoppling och utvärdering av kurser både för Blekinge Tekniska Högskola men främst för kursorganisationen och kursansvarige. I slutet av kursen skickas kursvärderingen ut via Canvas och mail. Jag är som kursansvarig oerhört tacksam om du vill ta 3-5 minuter att svara på kursvärderingen.

Tidigare år

Kursmaterial 2023

Kursmaterial 2021-2022

Kursmaterial 2020

Kursmaterial 2019

Hållbarhet