jsramverk.se

jsramverk.se / GraphQL

GraphQL

Skriven av: Emil Folino. Uppdaterad: 2021-06-08

Kursmomentet uppdateras Kursen håller på att göras om inför kurstillfället HT2021. Kursmaterial för 2020 finns på https://2020.jsramverk.se/.

Denna veckan tittar vi på hur vi kan använda GraphQL som ett lager framför vårt REST-API.