jsramverk.se

jsramverk.se / Refaktorering

Refaktorering

Skriven av: Emil Folino. Uppdaterad: 2023-06-01

Beskrivning

Nu börjar vi programmera på riktigt. Vi ska byta databas för backend och i frontend ska vi implementera ett frontend-ramverk. Vi tittar på tester för att enklare kunna refaktorera och avslutar med att driftsätta vår backend i Azure molnet och frontend på studentservern.

Läsa och titta

Använd resursen Refactoring Guru för att skaffa er en överblick kring refaktorering.

I artikeln Express tar vi en kort titt på hur vi kan använda Express för att skapa ett API som svarar med JSON data.

I artikeln MongoDB tar vi en titt på hur vi kan använda den dokument-orienterade databasen MongoDB tillsammans med Express API:t för att spara undan data.

I artikeln Driftsättning tittar vi på hur vi kan driftsätta frontend, backend och databasen på tre olika platser i molnet.